“Invata impreuna cu mine“

 

ID PROIECT PEC045, NR CONTRACT FINANŢARE 03SC/16.01.2015/ SEE

Beneficiar: Scoala Gimnaziala nr.7 Bistrita

Furnizarea de programe flexibile de educatie de tip „Scoală după scoală”

 Proiect  realizat cu sprijinul financiar al Programului RO10-Corai, program  finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Socială;

Continutul acestui material nu reprezintă în mod necesar pozitia oficială a FRDS şi a Ganturilor SEE 2009-2014: Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor revine iniţiatorilor

 www.eegrants.org

 www.granturi-corai.ro  

 Activitate din cadrul proiectului

Cine ? 

Municipiul Bistrita în parteneriat cu Scoala Gimnazială nr.7 Bistrita implementează în perioada 16.01.2015-30.04.2016 proiectul « Invată împreună cu mine »

Ce isi propune ? 

Proiectul “Învaţă împreună cu mine” îşi propune întărirea coeziunii sociale şi reducerea diferentelor sociale pe plan local prin implementarea de programe sociale şi educative adresate copiilor şi părinţilor aflaţi în situaţie de risc social (cu atenţie specială acordată copiilor de etnie romă) din comunităţile Viişoara şi Sărata

Ce activitati desfasoara ?

  • a fost iniţiat programul complementar educational Şcoala după Scoală, pentru144 de beneficiari elevi din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 7 Bistriţa şi şcoala Primară Sărata. 
  • au fost desfăsurate atât activităti educative remediale cât si activităţi extrascolare.
  • în perioada iulie-august 2015 în grădiniţele aflate în structura Scolii Gimnaziale Nr.7 Bistrita s-a desfăsurat programul educaţional Grădiniţa Estivală.
  • 24 de prescolari din localităţile Viişoara şi Sărata au participat la activităţile educative-recreative din cadrul acestui program.
  • au loc întâlniri lunare cu părinţii beneficiarilor proiectului în vederea dezoltării dialogului social şi promovării proiectului în rândul comunităţilor locale.