În perioada iulie-august 2017, în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 7 Bistrița s-a desfășurat programul educational Grădinița Estivală. Activitățile s-au derulat la Grădinița Viișoara și Grădinița Sărata.

Lucrările invăluie copiii cu frumusetea pe care ei inşişi au creat-o. Aceste creații vorbesc despre interesele si nevoile copiilor, despre modalități de exprimare, orcât ar fi de stângace sau naive, dacă sunt apreciate, influențează pozitiv increderea in sine a copiilor.

Informatiile obtinute prin activități, sub forma desenelor de tot felul, colaje, fotografiilor sau diferitelor obiecte realizate, i-a ajutat pe copii să invețe mai mult. Înainte de începerea grădiniței, unii copii aveau deja anumite cunoștinte elementare: cunoșteau culorile, își puteau reprezenta poziția obiectelor în spatiu, cunoșteau figurile geometrice, cifrele. Aproximativ toţi copiii se exprimau greu pentru vârsta lor. Și în privința abilităților de socializare existau diferențe mari între copii, unii fiind foarte comunicativi și sociabili, alții manifestând o atitudine mai retrasă și mai neîncrezătoare.

În urma activităților desfășurate în cadrul grădiniței, toti copiii au inregistrat progrese la toate nivelele: în privința abilităților de comunicare, a cunoștințelor matematice, a abilităților de socializare. În toată această perioadă am avut o colaborare foarte strânsă cu familiile copiilor din program pentru a duce la o frecvență cât mai bună a grădiniței.

Activitățile desfășurate au urmărit formarea și dezvoltarea de abilități și cunoștinte conform planificării și programei grădiniței de vară. Astfel putem aminti câtve activități îndrăgite de elevi: „Vise colorate intr-o vară adunate”(în care copiii se cunosc pe ei inşişi si ceea ce ii inconjoară), „ Fiecare se simte in sigurantă, fiecare se simte provocat”. Practicile adecvate sunt practicile care promovează dezvoltarea optimală, derivă stadiile de dezvoltare a copiilor si colerarea lor cu procesul de invătare. Temele activităților au fost: alfabetul, axa numerică, muzeul, reprezentarea grafică a vârstei, culorile, zile de naştere, experimente, povești, cărți, excursii, opere de artă, obiective istorice.

Am ascultat ceea ce au spus copiii, i-am ajutat să-şi dezvolte ideeile, să-şi extindă comentariile in loc de corectarea direct, oferind copiilor oportunitatea de raspunde in grup mare, grup mic cu profesorii, cu ceilalţi copii.

La grădinită este un loc in care poţi avea incredere! Acesta este un loc bun!

Proiectul educațional cu specific after-school inițiat și derulat în școala noastră încă din anul școlar 2014-2015, sub egida Primăriei Municipiului Bistrița, a apărut din dorința de a oferi copiilor, implicit părinților acestora, servicii și activități instructiv-educative în concordanță cu actualul Curriculum Național, prin rezolvarea temelor pentru acasă, dar și un cadru relaxant în care ei să fie capabili să-și valorifice potențialul fizic, cognitiv și socio-afectiv.

În demersul nostru am pornit de la ideea că fiecare copil este unic și înzestrat de mama-natură cu trăsături și aptitudini care trebuie puse în valoare, iar noi, adulții - cadre didactice și părinți, avem datoria să le descoperim, apelând la toate metodele și mijloacele de care dispunem. Astfel, prin implementarea acestui proiect am urmărit stimularea creativității copiilor, descoperirea talentelor și aptitudinilor proprii, dându-le șansa de a-și crea o imagine pozitivă despre sine.

Fiindu-le sprijin în realizarea temelor pentru acasă, am dorit să-i învățăm să învețe în primul rând, însă i-am ghidat și în gestionarea relațiilor cu ceilalți colegi, cu dascălii, cu părinții proprii sau ai colegilor, prin prezentarea unor exemple pozitive. Totodată am dorit să îi învățăm să se cunoască mai bine pe ei înșiși și să se valorizeze ca ființe care se dezvoltă armonios din toate punctele de vedere.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost și sunt, în continuare, diverse și complexe, astfel că solicită atât intelectul, cât și emoționalul copiilor, deoarece împreună am trăit clipe minunate atât în sălile de clasă, dar, mai ales în plimbările, drumețiile și tabăra din septembrie anul trecut. În astfel de activități am dat frâu liber bucuriei, am descătușat talente și ne-am exersat cu toții aptitudinile, pentru că am avut ocazia să găsim și oameni minunați care ne-au oferit cadrul adecvat și tot sprijinul lor. Încă mai există ecouri din tabăra ,,Happy Faces” de la Ighiu, jud. Alba, iar în vara acestui an am fost fericiți să petrecem timp de calitate în cadrul școlii de vară și grădiniței estivale.

Noi, instructorii educativi implicați în proiect, suntem mulțumiți că am descoperit în copiii noștri talente care poate sunt insuficient exploatate în decursul unui an școlar, din diverse motive, dar și pentru faptul că de la ei am învățat ce înseamnă spiritul liber, veselia, bucuria de a explora și descoperi lucruri noi, mărunte la prima vedere, într-o lume în care tehnologia și traiul zilnic ne-a cam transformat în mașini gânditoare, lăsând pe locul al doilea sentimentele.

Adam Mirela - instructor educativ înv. primar

Municipiul Bistrita în parteneriat cu Scoala Gimnazială nr.7 Bistrita a organizat conferința de încheiere a proiectului « Invată împreună cu mine » finantat prin Apelul Sinergii pentru viitor –copii in situatii de risc, din cadrul Programului RO10 –« Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale » program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE), 2009-2014. Valoare proiectului fiind de 998.741 lei cu finantare 100%.

Evenimentul a avut loc în data de 30 septembrie 2016, începând cu ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Bistrița, Sala de conferințe.

În cadrul conferinței au fost comunicate rezultatele proiectului raportate la scopul proiectului care a condus la întărirea coeziunii sociale și reducerea diferențelor sociale pe plan local prin implementarea de programe sociale și educative adresate copiilor și părinților aflați în situație de risc social (cu atenție specială acordată copiilor de etnie romă) din comunitățile Viișoara și Sărata.

Valoarea adăugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect a fost:

• Activităţi de educaţie informală şi nonformală a ameliorat  comportamentul de adaptare şcolară.

 • S-a creat motivaţii optime pentru activitatea(participarea) şcolară, elevii promovați ai ciclului gimnazial de clasa a VIII a, fiind toti admisi la liceu și școli profesionale de pe raza municipiului Bistrița

 • Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar, părinții participând la grupurile de discuții cu psihologul,

• Cointeresarea familiei în activităţile de timp liber şi educaţie în scopul ameliorării relaţiei intrafamiliale (copii-adulţi).

• Activitatea de supraveghere şi sprijin în efectuarea temelor şcolare.

 • Activităţi recreative de socializare, de petrecere a timpului în colaborare cu şcoala (atelier de creaţie, excursii, drumeţii, vizite, la obiective turistice).

• Facilitarea integrării şcolii în comunitate şi medierea relaţiei părinţi-şcoală în cazul familiilor prea ocupate sau dezinteresate pentru educarea copiilor lor.

 • Prin creearea de activități compensatorii şi recompensatorii copiii cuprinşi în forma de învăţământ primar, au stabilit  un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile şcolare.

 • S-au desfășurat activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală, gestionarea timpului liber

Informatii suplimentare despre acest proiect se pot obține de la Direcția Municipala de Servicii Sociale str. Dornei, Nr.12,  tel 0263/211940 0756222048 persoana de contact,  manager proiect: Dreptate Radu Ioan.

Primar

Ovidiu Teodor Cretu