Obiectivul general al programului educațional de tip after-school  din cadrul proiectului ”Învață împreună cu mine” este acela de a răspunde adecvat solicitării familiilor elevilor, prin oferirea unui serviciu educaţional care urmăreşte formarea deprinderilor de a învăţa organizat, de a respecta un program de studiu şi recreere, de a interacţiona, de a forma o echipă.

Obiective specifice pe care le-am urmarit au fost urmatoarele:

 • eliminarea lacunelor existente în cunoştinţele elevilor
 • dezvoltarea şi consolidarea competenţelor lingvistice
 • dezvoltarea şi consolidarea aptitudinilor de calcul
 • formarea şi consolidarea deprinderilor de studiu individual
 • asimilarea unor tehnici de învăţare eficientă
 • dezvoltarea motivaţiei intrinsece pentru învăţare
 • formarea unor trăsături pozitive de caracter
 • petrecerea timpului liber într-o manieră plăcută şi productivă

Programului educațional Școală după școală a oferit copiilor servicii educaționale după terminarea orelor de şcoală, programe educative, o masă caldă, suport în efectuarea temelor pentru acasă şi activităţi recreative. De aceste servicii au beneficiat copiii cu vârste cuprinse între 7 şi 11 ani, majoritatea provenind din familii defavorizate din localitățile Viișoara și Sărata. Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul acestui program au vizat îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin joc, activități educative și de dezvoltare personală.

În cadrul programului Școală după școală, la Școala Primară Sărata s-au mai desfășurat și următoarele tipuri de activităţi:

 1. Activităţi didactice în vederea ameliorării, consolidării şi completării activităţilor curriculare:
  • Micii matematicieni - Jocuri logico-matematice
  • Traista cu poveşti - lecturile copilăriei
  • Lectura săptămânii (lectură, scriere imaginativă)
  • Călătorie pe hartă - curiozităţi geografice
  • Atelierele hărniciei - activităţi de educaţie plastică şi abilităţi practice
  • Concursuri sportive
  • Activităţi de consiliere - Cum ne comportăm
 2. Activităţi educativ-recreative:
  • muzică vocală şi instrumentală
  • dans şi relaxare
  • teatru şi lectură
  • ateliere de lucru
  • ateliere de pictură şi desen

Programului educațional Școală după școală este un serviciu adus comunităţii, apreciat extrem de pozitiv de către părinți, venind în întâmpinarea nevoilor acestora de suport educațional și supraveghere profesională a copiilor în afara programului școlar. Se îmbunătățesc foarte mult deprinderile de muncă independentã ale copiilor aflați în cadrul acestui program și se completează anumite lipsuri/lacune, acolo unde acestea există.

 

În perioada iulie-august 2017, în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 7 Bistrița s-a desfășurat programul educational Grădinița Estivală. Activitățile s-au derulat la Grădinița Viișoara și Grădinița Sărata.

Lucrările invăluie copiii cu frumusetea pe care ei inşişi au creat-o. Aceste creații vorbesc despre interesele si nevoile copiilor, despre modalități de exprimare, orcât ar fi de stângace sau naive, dacă sunt apreciate, influențează pozitiv increderea in sine a copiilor.

Informatiile obtinute prin activități, sub forma desenelor de tot felul, colaje, fotografiilor sau diferitelor obiecte realizate, i-a ajutat pe copii să invețe mai mult. Înainte de începerea grădiniței, unii copii aveau deja anumite cunoștinte elementare: cunoșteau culorile, își puteau reprezenta poziția obiectelor în spatiu, cunoșteau figurile geometrice, cifrele. Aproximativ toţi copiii se exprimau greu pentru vârsta lor. Și în privința abilităților de socializare existau diferențe mari între copii, unii fiind foarte comunicativi și sociabili, alții manifestând o atitudine mai retrasă și mai neîncrezătoare.

În urma activităților desfășurate în cadrul grădiniței, toti copiii au inregistrat progrese la toate nivelele: în privința abilităților de comunicare, a cunoștințelor matematice, a abilităților de socializare. În toată această perioadă am avut o colaborare foarte strânsă cu familiile copiilor din program pentru a duce la o frecvență cât mai bună a grădiniței.

Activitățile desfășurate au urmărit formarea și dezvoltarea de abilități și cunoștinte conform planificării și programei grădiniței de vară. Astfel putem aminti câtve activități îndrăgite de elevi: „Vise colorate intr-o vară adunate”(în care copiii se cunosc pe ei inşişi si ceea ce ii inconjoară), „ Fiecare se simte in sigurantă, fiecare se simte provocat”. Practicile adecvate sunt practicile care promovează dezvoltarea optimală, derivă stadiile de dezvoltare a copiilor si colerarea lor cu procesul de invătare. Temele activităților au fost: alfabetul, axa numerică, muzeul, reprezentarea grafică a vârstei, culorile, zile de naştere, experimente, povești, cărți, excursii, opere de artă, obiective istorice.

Am ascultat ceea ce au spus copiii, i-am ajutat să-şi dezvolte ideeile, să-şi extindă comentariile in loc de corectarea direct, oferind copiilor oportunitatea de raspunde in grup mare, grup mic cu profesorii, cu ceilalţi copii.

La grădinită este un loc in care poţi avea incredere! Acesta este un loc bun!

Proiectul educațional cu specific after-school inițiat și derulat în școala noastră încă din anul școlar 2014-2015, sub egida Primăriei Municipiului Bistrița, a apărut din dorința de a oferi copiilor, implicit părinților acestora, servicii și activități instructiv-educative în concordanță cu actualul Curriculum Național, prin rezolvarea temelor pentru acasă, dar și un cadru relaxant în care ei să fie capabili să-și valorifice potențialul fizic, cognitiv și socio-afectiv.

În demersul nostru am pornit de la ideea că fiecare copil este unic și înzestrat de mama-natură cu trăsături și aptitudini care trebuie puse în valoare, iar noi, adulții - cadre didactice și părinți, avem datoria să le descoperim, apelând la toate metodele și mijloacele de care dispunem. Astfel, prin implementarea acestui proiect am urmărit stimularea creativității copiilor, descoperirea talentelor și aptitudinilor proprii, dându-le șansa de a-și crea o imagine pozitivă despre sine.

Fiindu-le sprijin în realizarea temelor pentru acasă, am dorit să-i învățăm să învețe în primul rând, însă i-am ghidat și în gestionarea relațiilor cu ceilalți colegi, cu dascălii, cu părinții proprii sau ai colegilor, prin prezentarea unor exemple pozitive. Totodată am dorit să îi învățăm să se cunoască mai bine pe ei înșiși și să se valorizeze ca ființe care se dezvoltă armonios din toate punctele de vedere.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost și sunt, în continuare, diverse și complexe, astfel că solicită atât intelectul, cât și emoționalul copiilor, deoarece împreună am trăit clipe minunate atât în sălile de clasă, dar, mai ales în plimbările, drumețiile și tabăra din septembrie anul trecut. În astfel de activități am dat frâu liber bucuriei, am descătușat talente și ne-am exersat cu toții aptitudinile, pentru că am avut ocazia să găsim și oameni minunați care ne-au oferit cadrul adecvat și tot sprijinul lor. Încă mai există ecouri din tabăra ,,Happy Faces” de la Ighiu, jud. Alba, iar în vara acestui an am fost fericiți să petrecem timp de calitate în cadrul școlii de vară și grădiniței estivale.

Noi, instructorii educativi implicați în proiect, suntem mulțumiți că am descoperit în copiii noștri talente care poate sunt insuficient exploatate în decursul unui an școlar, din diverse motive, dar și pentru faptul că de la ei am învățat ce înseamnă spiritul liber, veselia, bucuria de a explora și descoperi lucruri noi, mărunte la prima vedere, într-o lume în care tehnologia și traiul zilnic ne-a cam transformat în mașini gânditoare, lăsând pe locul al doilea sentimentele.

Adam Mirela - instructor educativ înv. primar