Proiect “Învaţă împreună cu mine”

Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10-Corai, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala;

Continutul acestui material nu reprezintă în mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Ganturilor SEE 2009-2014: Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor revine initiatorilor;

Municipiul Bistrita

Martie 2015

www.eeagrants.org  si   www.ganturi-corai.ro

TITLUL PROIECTULUI: “INVATA IMPREUNA CU MINE”

TITLUL PROIECTULUI: “INVATA IMPREUNA CU MINE”

Scopul proiectului este întărirea coeziunii sociale și reducerea diferențelor sociale pe plan local prin implementarea de programe sociale și educative adresate copiilor și părinților aflați în situație de risc social (cu atenție specială acordată copiilor de etnie romă) din comunitățile Viișoara și Sărata

Obiectivele proiectului:    

Implementarea unui set de servicii educaționale complementare sistemului educațional tradițional (Școală după școală și Grădinița estivală) în vederea sprijinirii a 158 de copii proveniți din familii dezavantajate din localitățile Viișoara și Sărata  (dintre care 124 de copii de etnie romă) pe o perioadă de 12 luni, în vederea maximizării șanselor de incluziune socială optimă a acestora. 

Dezvoltarea de activități educative extrașcolare, de recreere și socializare în vederea sprijinirii a 158 de copii proveniți din familii dezavantajate din localitățile Viișoara și Sărata (dintre care 124 de copii de etnie romă) în vederea dezvoltării de competențe și abilități specifice, care cresc șansele de incluziune socială a acestora.

Dezvoltarea de rețele de dialog social între școală-părinți-comunitate, în vederea combaterii discriminării grupurilor sociale vulnerabile, care vor sprijini un număr de cel puțin 30 de familii de etnie romă din comunitățile Viișoara și Sărata pe o perioadă de 16 luni.   

Activitatile proiectului:

  • Dezvoltarea cadrului metodologic privind combaterea și prevenirea abandonului școlar;
  • Furnizare servicii de consiliere și orientare catre beneficiarii proiectului;
  • Furnizarea programelor flexibile de educație de tip “ Școală după școală
  • Derularea activităților de tip “Grădinița Estivală”
  • Desfășurarea activităţilor extra-curriculare privind dezvoltarea capacităților și abilităţilor specifice;
  • Dezvoltarea dialogului social;