Programele educaționale „Școală după școală” și „Grădinița estivală”

   În cadrul proiectului „Învață împreună cu mine” este implementat un set de servicii educaționale complementare sistemului educațional tradițional: Școală după școală și Grădinița estivală. De aceste servicii beneficiază un număr de 168 de copii proveniți din familii dezavantajate din localitățile Viișoara și Sărata (dintre care 124 de copii de etnie romă) în vederea maximizării șanselor de incluziune socială optimă a acestora.  

   Astfel în cadrul programului educațional complementar „Școală după școală” sunt înscriși 144 de elevi împărțiți în 8 grupe dintre care 3 de nivel gimnazial și 5 de nivel primar. Acești elevi efectuează activități educative, de recreere și socializare. Orarul este stabilit în funcţie de specificul fiecărei şcoli (spre exemplu spaţiu disponibil), clase (primar/gimnazial), situaţie şcolară a elevilor (materiile la care întâmpină cele mai multe dificultăţi), orele fiind destinate în special pentru spijin în efectuarea temelor și îmbunătățirea performanțelor școlare.

   „Grădinița estivală” este un program dedicat unui număr de 24 de preșcolari provenind din Grădinița cu Program Normal Viișoara și Grădinița cu Program Normal Sărata. În cadrul acestei activități sunt implicați preșcolarii care urmează să frecventeze cursurile clasei pregătitoare și care nu au avut o frecvență foarte bună sau care nu au frecventat deloc grădinița.

   Toți elevii și preșolarii înscriși în grupul țintă al programelor educaționale beneficiază de o masă caldă în regim catering.    

 

Activități extra-curriculare privind dezvoltarea capacităților și abilităților specifice

   În cadrul acestei activități sunt implicați elevii care participă la programul educațional "Școală după școală". Elevii sunt implicați în activități de educație non-formală atractive și inovative cu scopul stimulării creativității și dezvoltarea abilităților de interrelaționare și comunicare. O inovaţie a proiectului o constituie includerea părinţilor în educaţia copiilor, prin participarea la activitațile extrașcolare recreative și prin sprijinirea morală a copiilor lor. Elevii vor participa și la acțiuni de protejarea mediului înconjurător.

    

Servicii de consiliere și orientare

   Activitatea de consiliere se va desfășura utilizând teste psihologice specifice pentru copii și părinți având ca scop integrarea copiilor în colectiv, îmbunătățirea relațiilor cu colegii și cadrele didactice,  îmbunătățirea rezultatelor școlare, formarea personalității elevului și stimularea implicării părinților în activitățile desfășurate de copii la școală (lunile 3-7, 10-14). Totodată serviciile de consiliere se vor adresa și părinţilor în scopul implicării acestora în activitatea desfășurată de copii la școală.      

 

Dezvoltarea dialogului social  

   Dezvoltarea de rețele de dialog social între școală-părinți-comunitate, în vederea combaterii discriminării grupurilor sociale vulnerabile,pentru un număr de 30 de familii în situații de risc, se va realiza prin întruniri lunare în care se va realiza formarea abilităților educative ale părinților (lunile 2-15).

Din activitatile noastre